Tervetuloa uusille Magnusborgin taiteilijayhdistys ry:n (MTY) sivustolle!

 

Magnusborg.org sivusto on yhdistyksen toimintaan, kehittämiseen ja sisältöasioihin keskittyvä sivusto.

Magnusborg.fi sivusto on yhdistyksen brändäämän, Magnusborgin Studioiden yleiseen AV-palvelu ja -vuokraustoimintaan liittyvä sivusto.

 

Magnusborgin taiteilijayhdistys ry on 1992 perustettu elokuvataiteen, mediataiteen, multimedian, äänitaiteen sekä esittävän ja luovan säveltaiteen aloilla toimivien taiteilijoiden yhdistys. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on ollut parantaa ja edistää kyseisten taiteenalojen harjoittamisen mahdollisuuksia Magnusborgissa. Yhdistys toimii Porvoossa sijaitsevassa Magnusborgin kiinteistössä. Magnusborg syntyi tarpeesta luoda taiteilijoiden ja sisältötuottajien käyttöön pysyvä, muuntautumiskykyinen taiteen ja kulttuurin tuotantoon keskittyvä projektitalo ja monitoimitila, joka on taiteilijoiden itsensä hallinnassa ja vastuulla.

 

Magnusborgin Studiot on vuosien varrella noussut kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävään asemaan uuden median sisältöjen ja audiovisuaalisen taiteen tuotantotalona. Talon tehtyjen tuotteiden menestystarina jatkuu lukuisten Magnusborgissa toteutettujen tuotantojen levitessä maailman televisioyhtiöissä, elokuvateattereissa, Internetissä, taidemuseoissa, festivaaleilla, tapahtumissa ja äänilevytuotantoina.

 

Toiminta-ajatus

 

Magnusborgin Taiteilijayhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää kulttuurin kehitystä toimimalla nykyteknologiaa hyödyntävien taidealojen osaamiskeskuksena.

Taiteilijayhdistys yhdistää jäseniensä erilaista osaamista yhdeksi kokonaisuudeksi.

Taiteilijayhdistyksen tavoitteena on tehdä Magnusborgin Studioista merkittävä kulttuuritoimintamalleja kehittävä keskus.

Taitelijayhdistyksen tavoitteena on edelleen kehittää Magnusborgin sydämen, monitoimisalin toimivuutta mediataiteen luomisen kontekstissa

 

Nykytoiminta

 

Magnusborgin sydän on iso sali, joka palvelee eri alojen taiteilijoita, ryhmiä ja taiteen tuotantoyhtiöitä. Salin toimivuutta on jatkuvasti paranneltu vastaamaan kehittyvän toiminnan ja muuttuvien tarpeiden vaatimuksiin.

Tulevaisuudessa yhdistys panostaa Magnusborgin luomiseksi maamme eturivin toimintaympäristöksi taiteilijoiden sekä tuotantoyhtiöiden piireissä. Yhdistyksen toiminnan keskeinen periaate on tarjota sisällöllisiä sekä tuotannollisia että teknisiä resursseja taiteilijoiden sekä taide- ja kulttuuriyhteisöjen käyttöön. Vahvasti verkostoituneen kulttuuritoiminnan myötä Magnusborgin taiteilijayhdistyksen merkitys kasvaa yksittäisen taiteilijan ja työryhmien selkärankana. Taiteellisen osaamisen tarpeen kasvaessa organisaatioiden kehittämis- ja innovaatioprosesseissa, MTY pyrkii luomaan ratkaisuja ja konsepteja joilla taiteellinen työ on tehokkaasti hyödynnettävissä uusissa toimintaympäristöissä.

Yhdistyksen toiminnassa on viime vuosina ollut yhtenä keskeisenä asiana jäsenten välisen osaamisen jakaminen. Osaamisen jakamista on pyritty edelleen kasvattamaan verkostoitumalla taidekasvatusta antavien oppilaitosten kanssa. Tarkoituksena on luoda jatkuvasti toimiva kontaktipinta alueen taidekasvatuskenttään. Magnusborg on suosittu vierailukohde silloin, kun nuoret tutustuvat työelämään ja hakevat hieman perinteisistä työpaikoista poikkeavaa näkemystä. Magnusborgissa on jatkuvasti työharjoittelijoita orientoitumassa työelämään.

 

Magnusborgin kehittäminen

 

Magnusborgin kehityksen pääkohtia ovat seuraavat osa-alueet:

– Magnusborgin fasiliteettien- ja työkonseptien kehittäminen

– sisältötuotannon ja sisältökonseptien kehittäminen

– koulutukset ja osaamisen jakaminen

 

Kehitystyön edellytys on että yhdistyksellä on voimavaroja jatkaa verkostoitumista ja projektien organisoimista eri taide- ja kulttuuritekijöiden kanssa yhteistyössä ja Magnusborgin osaajaverkoston kasvattaminen.

 

Magnusborgin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu vahvasti laajentaa sekä rakentaa mediataiteen eri alakategorioiden työmahdollisuuksia talossa. Suuri bluebox, valo sekä äänikalusto luo maailmanluokan mahdollisuudet mediataiteen luomiseen. Magnusborgin sali on kuuluisa mediataiteen työympäristönä läpi ikäryhmien ja taidealojen. Aina Marikki Hakolan, Raimo Uunilan, Jarmo Vellosen sekä Tuomas Hannikaisen monihenkisistä projekteista nuoremman polven mediataiteen ja musiikin yhdistäviin eturivin artisteihin asti, joista mainittakoon vaikkapa Pariisin Kevät, Asa tai Apocalyptica. Näitä artisteja yhdistää vahva tarve mediataiteen luomiseen mahdollistavaan työtilaan, jona Magnusborg toimii ja pyrkii jatkuvasti kehittymään alan toimintakeskuksena.

 

Alkaen toimintavuodesta 2013 yhdistys on organisoinut alueen kulttuuritoimijoiden säännöllisiä tapaamisia. Tavoitteena on ollut koota hajallaan oleva kulttuurikenttä saman pöydän ääreen hakemaan luovia ratkaisuja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tapaamisiin on osallistunut lukuisia eri kulttuuri- ja taiteenalan ammattilaista. Syntyneelle kulttuuritoimijoiden yhteenliittymälle on lanseerattu nimi #PorvooX, josta tavoitteena on kasvattaa merkittävä kulttuuritoiminnan brändi Itä-Uudellemaalle ja mahdollistaa kulttuuritoimijoille paremmat toimintamahdollisuudet.

..

 

Projekteja vuonna 2016

 

  1. Magnusborgin mediataideyhteisö

– Magnusborgista rakennetaan tulevaisuuden mediataiteen ja kulttuurin sulatusuuni

– Sisältöyhteistyö muiden kulttuuriyhteisöjen kanssa

 

  1. Kulttuurikollokvio #PorvooX -koordinointi

– hallinnointi ja säännölliset tapaamiset

– toiminnan tukeminen ja kehittäminen

– verkoston laajentaminen

 

  1. Magnusborg-TV -projekti

– LIVE-Magnusborg tapahtumakonsepti

– kehittäminen, tuottaminen ja konseptointi

– Vuotuisen festivaalin suunnittelu ja toteuttaminen

 

  1. Magnusborg referenssitilana

– esitysteknologioiden soveltaminen, konseptointi ja demot

– maailman johtava high-end-kaiutinvalmistajan, Bowers & Wilkinsin ääni- ja medialaitteiden testaus- ja kehitysympäristön toteuttaminen

 

  1. Ammattiseminaarit ja koulutukset

– vuoden 2016 tapahtumien suunnittelu ja toteutus

– yhdistyksen sisäiset koulutukset ja ammattiosaamisen kehittämiseen

– yhteistyö alan oppilaitosten kanssa

 

  1. Magnusborgin toimintaympäristön kehitys

– informaation kulun kehittäminen

– salipalveluiden konseptointi: virtuaalilavastukset, live-tilaisuudet, logistiikka

 

 

Yhteystiedot

 

Magnusborgin taiteilijayhdistys ry

Magnusborgin Studiot

Lakkapolku 2A1

06100 Porvoo

www.magnusborg.org

www.magnusborg.fi

 

Klaus Martin

Puheenjohtaja

klaus.martin [at] magnusborg.fi